Tài

Tài năng là nguồn lực quan trọng luôn được Tâm Giao quan tâm và phát triển nhằm góp phần tạo được sức mạnh to lớn để thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững. 

Đồng thời, Tâm Giao mong muốn "kết nối những vòng tay" để cùng nhau tăng thêm sức mạnh và cùng nhau làm cho cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn