Tầm

Hướng đến một cộng đồng doanh nhân thịnh vượng và nhân văn. Nơi đó các doanh nghiệp trong cộng đồng Tâm Giao đều đạt được những thành tựu vượt bật, bền vững, nghĩa tình và chan hòa yêu thương